Priser

Få et overblik her

Min timepris er kr. 2.500,00 med tillæg af moms, i alt kr. 3.125,00.

  • Berigtigelse af bolighandel (gennemgang af handlens dokumenter, udfærdigelse af skøde og refusionsopgørelse): kr. 8.750,00
  • Udarbejdelse af testamente: kr. 5.000,00
  • Udarbejdelse af ægtepagt: kr. 5.000,00
  • Samtidig udarbejdelse af ægtepagt og testamente: kr. 8.000,00
  • Skilsmisseskøde: kr. 5.000,00
  • Gaveægtepagt: kr. 5.000,00
  • Samejeoverenskomst: kr. 5.000,00

Bemærk venligst følgende offentlige afgifter:

Tinglysning af skøde på fast ejendom koster kr. 1.850 (2024) som grundbeløb. Hertil kommer en afgift på 0,6% af ejerskiftesummen. Et testamente skal underskrives hos en notar, og der er en notarafgift på kr. 300 (betales direkte til notaren). En ægtepagt skal tinglyses i Personbogen, og der er en tinglysningsafgift på kr. 1.850,00. En gaveægtepagt om fast ejendom skal tinglyses både i person- og tingbogen og tinglysningsafgiften er på i alt kr. 3.700 + 0,6% af den seneste offentlige ejendomsvurdering. Et skilsmisseskøde skal tinglyses og der er en tinglysningsafgift på kr. 1.850,00.

Alle priser er inkl. moms.