Kabbeltved

Erik Kabbeltved Præstegaard

Jeg blev pensioneret som officer fra Forsvaret (flyvevåbnet) i 2012, og har samtidig med mit arbejde i forsvaret læst jura ved Københavns Universitet.

Efter en lang karriere i forsvaret – de sidste 20 år på chef niveau – besluttede jeg, at jeg ville færdiggøre jurastudiet således, at jeg kunne starte en ny erhvervskarriere efter min pensionering fra Forsvaret.

Mit job i forsvaret bragte mig vidt omkring – herunder uddannelser i USA, Schweiz og Italien og jeg har bl.a. arbejdet i Forsvarsministeriets Departement, været Adjudant for Hendes Majestæt Dronningen og arbejdet på de danske ambassader i Estland og Finland som dansk forsvarsattache.

De sidste syv år jeg var ansat i forsvaret, arbejdede jeg som assisterende dansk militær rådgiver i EU’s Militærkommitte i Bruxelles.

Jeg blev Cand. Jur. Fra Købenavns Universitet i 2012 og har været advokatfuldmægtig hos AB92 Advokatfirma – fra 2015 PHL Advokatfirma i Hellerup – fra september 2012 til februar 2016 hvor jeg blev beskikket som advokat af Justitsministeriet.