Har du brug for en advokat? Advokatfirma beliggende i Lyngby tilbyder boligrådgivning, bolighandel samt inkasso

Gratis vurdering af din sag

Jeg vurderer din sag kvit og frit inden for 48 timer.

Erik Kabbeltved Præstegaard

Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet. Jeg har tegnet en ansvarsforsikring, og jeg har stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al min advokatvirksomhed og er tegnet hos HDI Danmark (CVR-nr. 37276251), Indiakaj 6, 1., 2100 Købenavn Ø.